ลวดไวเมท 20×20 ซม. สูง 2 ม. ยาว 50 ม. ลวดหนา 4.00มม. (ม้วน)

เหล็กลวดตะแกรงสำเร็จรูป ไวร์เมช

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา