เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.(4หุน) SD40 หนัก 8.88 กก. เต็มโรงใหญ่ ม่วง (เส้น)

เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย มอก.

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา