กุญชร ค้าวัสดุก่อสร้าง by Kun-chorn.com เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า เข้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริม และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยองค์กรให้ความสำคัญในทุกสายอาชีพ และมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตร่วมกับองค์กร สร้างสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งเปิดโอกาสก้าวสู่ การเป็นผู้นำขององค์กร

 

คุณสมบัติทั่วไป สำหรับทุกตำแหน่งงาน
– อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดเพศสภาพ
– มีความซื่อสัตย์
– มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน รักงานบริการ
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

เอกสารที่ใช้สมัครงาน ส่งออนไลน์ก่อนได้
1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
2. ประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงาน
3. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. ใบรายงานผลการศึกษา (ถ้ามี)

 
[]
1 Step 1
สถานะทางครอบครัว
เวลา ที่จะเข้ามายืนยันการสมัครงาน
access_time
กรุณาตรวจเช็คข้อมูลก่อนส่ง หากส่งไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้และเป็นการยอมรับเงื่อนไขทางบริษัท* วิธียืนยันการสมัครงาน เข้ามายืนยันการสมัครงานด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร้านกุญชร ค้าวัสดุก่อสร้าง ตั้งแต่เวลา 10:00 - 15:00 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder