เหล็กกล่อง 2×2 นิ้ว หนา 1.2 มม. หนัก 10.3-10.6+- กก. เหลือง (เส้น)

เหล็กกล่อง ท่อแบน มอก.

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา