เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม.(5หุน) SD40 หนัก 15.78 กก. เต็มโรงใหญ่ ม่วง (เส้น)

เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย มอก.

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา